ที่ทำการของสมาพันธ์ถูกตำรวจบุกค้น ซึ่งยึดเอกสารที่เกี่ยวกับการโอนนักฟุตบอลรวมทั้งบัญชีการคลัง คำแถลงจาก Anna Maria Loreto อัยการเมืองตูริน

ชี้แจงเมื่อวันศุกร์ว่าการค้นหากลุ่มนี้เป็นส่วนใดส่วนหนึ […]